دعاهای شفاهیدعاهای کتبی

دعای مجرب شش قفل جهت رحمت الهی و محافظت شخصی

دعایی برای رحمت الهی روایت از حضرت رسول (ص)

دعای مجرب شش قفل جهت رحمت الهی و محافظت شخصی و حرز محافظ

دعای شش قفل روایت کرده اند از حضرت رسول (ص)که هرکس

دعای شش قفل را نزد خودنگاه دارد یا بخواند خداوند تعالی او را

مشمول رحمت بی حساب خود نموده

واز تمام آفات او را حفظ نماید ودعای مجرب او همیشه مستجاب بوده ودر دنیا همیشه با  عزت واحترام زندگی می نماید. شش قفل

دعای مجرب
دعای مجرب

بسم الله الرحمن الرحیم دعای مجرب قفل اول بسم الله السمیع

البصیر الذی لیس کمثله شی برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی

الله علی محمد و الهاجمعین

قفل دوم بسم الله الخالق العلیم الذی لیس کمثله شی و هو الفتاح العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین

دعای مجرب قفل سوم بسم الله السمیع العلیم الذی لیس کمثله شی و هو الغنی القدیربرحمتک یا ارحم الراحمین

قفل چهارم دعای شش قفل جهت رحمت الهی بسم الله العزیز الکریم الذی لیس کمثله شی و هو العزیز الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین

قفل پنجم بسم الله السمیع العلیم الذی لیس کمثله شی و هو العلیم الخبیر برحمتک یا ارحم الراحمین

دعای مجرب قفل ششم بسم الله العزیز الرحیم الذی لیس کمثله شی و هو

العزیز الغفور فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

برای درخواست سرکتاب میتوانید در تلگرام پیام دهید شماره تلگرام 09011876393 و سرکتاب رایگان نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
دعای عاجل