دعای حفاظت از شر ظالم

دکمه بازگشت به بالا
دعای عاجل