تعریف علمی دعا کردن

دکمه بازگشت به بالا
دعای عاجل