دعاهای مجرب

آیه الکرسی مفربی و فوائد خواص آن برای کارهای مختلف و امور مختلف

آیه الکرسی مفربی و فوائد آن برای کارهای مختلف

 

آیه الکرسی مغربی فوائد زیادی دارد و دارای اثرات مثبت زیادیست
که در کتاب جامع الفوائد در مورد آن نیز بسیار ذکر شده است .
که در ادامه به خواص و نحوه استفاده از آیه الکرسی مغربی میپردازیم.
خاصیت اول آیه الکرسی مغربی
به جهت حصول مقصود و حاجت پیش از نماز نافله صبح یکبار بخوانید
و بعد از نافله صبح شش بار بخوانید که در مجموع هفت بار شود.
خاصیت دوم آیه الکرسی مغربی:
اگر کسی روزی سه بار بخواند روزی او زیاد و دولت او زیاد شود.
خاصیت سوم آیه الکرسی مغربی:
اگر خواهید کسی از راه دور بیاید بعد از نماز یکبار آیه الکرسی را به
چهل و یک فلفل سفید بخواند تا چهل روز مداومت کند و بعد فلفل ها
را در آتش ذغال بندازد. در هر کجا باشد خود را خواهد رساند.
خاصیت چهارم آیه الکرسی مغربی:
جهت زبانبندی. اگر میخواهید زبان هر که را ببندید از دوازده قبر کهنه خاک
بردار و همه را با هم جمع کنن و آیه فوق را روی آن بخوانیدبه نیت بستن
زبان شخص مورد نظر اون خاک را به دیوار بمالید.
خاصیت پنجم آیه الکرسی مغربی:
برای جلب محبت کسی آیه فوق را بر چهل و یک دانه فلفل سیاه خوانده
و در یک خمره قرار داده و سر خمره را محکم ببندید و در خانه خود در خاک
مدفون کنید وی را از محبت بیقرار خواهد کرد.
خاصیت ششم آیه الکرسی :
اگر کسی آیه فوق را بنویسد و به درختی میوه دار آویزان کند بار میوه اون درخت زیاد شود.
خاصیت دوم آیه الکرسی مغ :
اگر کسی آیه فوق را بر چهل و یک دانه نمک بخواند به نیت محبت به اسم
هر کس و در طلوع آفتاب نمک را روی آتش ذغال بریزد با کمی اسپند دود
کند محبت شخص بسیار شود و بیقرار گردد
آیه الکرسی مغربی خواص گوناگونی دارد که چند مورد مهم را
برای شما گذاشتم و حتما فقط در کار خیر انجام شود در غیر
اینصورت چون آیه قرآنی بسیار قوی میباشد و آیات قرآنی رحمانی
هستن ممکنه مورد قضب الهی قرار بگیرید .

کپی بدون ذکر منبع و لینک سایت حرام است

تلگرام 09011776393

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

بستن